Groen Schoolplein

De waterproof onderdelen van een Groen schoolplein

6 juni 2017

Steeds meer scholen in de regio ontdekken de kracht en het plezier van een Groen schoolplein. Door in de natuur te spelen ervaren kinderen de waarde en de schoonheid van de natuur. Ze leren hoe lekker het voelt om na het buiten spelen moe en voldaan binnen te komen en van de rust te genieten. Het concentreren in de klas gaat beter. Ze bewegen en zijn daardoor gezonder. Spelenderwijs leren ze dat je plezier kunt beleven aan natuur: dode takken om mee te bouwen, bomen om je achter te verstoppen, kastanjes om mee te knutselen, en water en zand om mee te kleien. Maar een groen schoolplein heeft nog meer voordelen, zo zijn er veel onderdelen van een groen schoolplein die zorgen voor een waterproof omgeving dat beter bestand is tegen de toenemende heftige regenbuien.

Wat is een groen schoolplein?

Een natuurlijk en avontuurlijk speelplein is een plein dat:

 • gedeeltelijk is opgebouwd uit natuurlijke materialen, zoals hout, keien, zand, water enz.;
 • een variatie aan speelaanleidingen biedt: klimmen/klauteren, spel, rust, creativiteit en ontdekken;
 • kinderen uitdaagt tot zowel fysieke, cognitieve als emotionele ontwikkeling.

Een natuurlijk en avontuurlijk speelplein heeft vaak de volgende elementen:

 • spel: avonturen beleven in de natuur, uitdaging;
 • creativiteit: zintuiglijk spelen, bouwen, los materiaal;
 • rust: zitten, ontmoeten, uitrusten, luisteren;
 • natuur: ervaren van natuur, genieten en leren.

De waterproof onderdelen van een groen schoolplein

Door de toenemende heftige regenbuien wordt het steeds belangrijker om onze omgeving waterproof in te richting. Bij flinke plensbuien op verharde oppervlaktes zoals schoolpleinen kan wateroverlast ontstaan. Het versteende oppervlak kan groener worden ingericht zodat er een spons wordt gecreëerd die het water een tijdje vasthoudt. Daarnaast kan het regenwater ook beter worden benut. Groene schoolpleinen zijn hier vaak al een mooi voorbeeld van. Ze zijn opgebouwd uit natuurlijke materialen en bevatten daardoor al waterproof onderdelen. Maar waar kun je allemaal aan denken bij het ontwerpen van een volledig waterproof, groen schoolplein? We zetten het hieronder op een rij:

Mogelijke waterproof maatregelen op een groen schoolplein

 • Tegels vervangen door groen (planten, struiken of gras) of grindstroken.
  Hierdoor wordt het regenwater beter vastgehouden en hoeft het niet via het riool te worden afgevoerd. Een mooi bijkomend voordeel is dat tegels bij hitte veel warmte vasthouden. Een groen schoolplein zorgt daardoor ook voor een koelere omgeving. Denk ook eens aan de mogelijkheid om een moestuin aan te leggen op een deel van het schoolplein.
 • Waterdoorlatende verharding
  Hierbij kun je denken aan grasbeton stenen, grind of houtspaanders.
 • Infiltratievoorzieningen
  In Haarlemmermeer zakt het water niet zo gemakkelijk in de bodem vanwege de grondsoort klei. Daarvoor zijn er andere mogelijkheden voor infiltratie, bijvoorbeeld:

  • een vijver waarin je regenwater opslaat
  • een wadi (= een droge greppel die bij regen tijdelijk vol water staat waarna het langzaam kan wegzakken)
  • infiltratiekratten (kratten die je onder de grond aanbrengt. Deze kratten houden het water vast en geven het bij droogte langzaam af)
  • aansluiting op een sloot (bijvoorbeeld door een greppel aan te leggen tussen het schoolplein en een dichtbijgelegen sloot
 • Een groen dak
  Dit zijn planten op het dak met daaronder een drainagelaag. Het opgevangen water wordt gebruikt door de planten. Het aanleggen van een groen dak vraagt wel wat deskundigheid, zeker om te kijken wat precies de (on)mogelijkheden zijn (kan het dak het gewicht aan bijvoorbeeld).
 • Regenwater opvangen
  Regenwater dat je opvangt in plaats van afvoert via het riool, kun je goed gebruiken. Het is niet geschikt als drinkwater, maar je kunt het bijvoorbeeld wel gebruiken om de wc door te spoelen. Hier bestaan speciale regenopvangsystemen voor. Het water dat je opvangt in een regenton kun je bijvoorbeeld gebruiken om planten te besproeien. Ook kun je een regenwatervijver, greppel of wadi aanleggen. Omdat op schoolpleinen natuurlijk ook veel gespeeld wordt is het belangrijk na te gaan wat wel / niet kan vanuit hygiënisch oogpunt. In stilstaand water kunnen namelijk bacteriën gaan groeien.
 • Regenpijp afzagen
  Op dit moment wordt regenwater dat op het dak valt vaak via de regenpijp afgevoerd naar het riool of naar een sloot. Om regenwater dat op het dak valt op te vangen kun je ook de regenpijp afzagen (we noemen dat afkoppelen van de riolering). Dan moet je wel bedenken wat je met het water doet dat van het dak komt. Kijk hiervoor bij het onderdeel ‘Regenwater opvangen’.

Meer informatie