Waterlievende planten

Waarom waterlievende planten?

Door nieuwe weerspatronen en andere veranderingen in de omgeving kunnen er natte plekken ontstaan in je tuin. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn! Naast gras zijn er genoeg mooie planten die ertegen kunnen als hun wortels soms enkele uren tot dagen onder water staan. Daarnaast verdragen ze ook de tijdelijke droogte die in een tuin met normale tuingrond kan voorkomen.

Is jouw tuin er geschikt voor?

Kijk bij het kiezen van de plantensoorten goed naar de eigenschappen van de tuin. Denk aan licht, grootte, natheid en de bodem. Vraag jouw tuincentrum om advies over welke soorten geschikt zijn voor gebruik in jouw tuin.

Aan de slag!

Ga op onderzoek in je tuin en vindt de natte plekken. Liggen ze braak, of doen de planten die er nu staan het niet zo best. Plant daar dan een van deze waterlievende planten! Deze top 10 is samengestelde door onze eigen polderecoloog.

1. Gele lis

(bron: www.mijntuin.org)

2. Waterlelie

(bron: www.schonevijver.nl)

3. Gele maskerbloem

(bron: www.jandenhertog.nl)

4. Kattenstaart

(bron: www.wildeplanteninburgge.nl)

5. Grote egelskop

(bron: www.tuinplantenindex.nl)

6. Dotterbloem

(bron: www.pixabay.com)

7. Zwanenbloem

(www.wimvanderneut.wordpress.com)

8. Watermunt

(bron: www.verspreidingsatlas.nl)

9. EchteKoekoe

(bron: www.footo.nl)

10. Poelruit

(bron: www.drachtplanten.nl)

Waterlievende planten

  • zijn bestand tegen een overstromingshoogte van ± 50 cm. Maximaal een week in de zomer en een maand lang in de winter;
  • verlangen naar kleiige of slikkige kalkrijke bodem;
  • verdragen licht brak water;
  • hebben sierwaarde, want het oog wil ook wat.
Tegel eruit – boom erin! Tegel eruit – boom erin!

Tegel eruit – boom erin!

Bomen hebben veel positieve effecten op onze leefomgeving. Plant dus een boom in je tuin en je benut de voordelen dicht bij huis!

Lees meer >
Open goot Open goot

Open goot

Open goten leiden regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp naar een sloot of een vijver. Daar kan het water gebufferd worden en langzaam infiltreren. Open goten kunnen ...

Lees meer >
Wateropslag in de bodem Wateropslag in de bodem

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening ...

Lees meer >