Veel tuinen in Nederland zijn volledig betegeld. Tegels en steen in de tuin zorgt ervoor dat het water snel wegstroomt en niet door de bodem opgenomen wordt. Groen, grond en/of grind in je tuin laten het water wel door, zodat de bodem dit water kan opnemen. Dat helpt wateroverlast op straat of (bij de buren) in de tuin voorkomen. Haal de stenen uit je tuin en houd hierbij rekening met de volgende vuistregel: maximaal 1/3 van je tuin verhard, minimaal 2/3 groen. Als het heel heet is, zorgt groen in je tuin ook voor verkoeling. Stenen houden juist de hitte vast.

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Tegel eruit – boom erin! Tegel eruit – boom erin!

Tegel eruit – boom erin!

Bomen hebben veel positieve effecten op onze leefomgeving. Plant dus een boom in je tuin en je benut de voordelen dicht bij huis!

Lees meer >
Open goot Open goot

Open goot

Open goten leiden regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp naar een sloot of een vijver. Daar kan het water gebufferd worden en langzaam infiltreren. Open goten kunnen ...

Lees meer >
Wateropslag in de bodem Wateropslag in de bodem

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening ...

Lees meer >