Subsidie voor oevereigenaren met hart voor (water)natuur

1 april 2017

Heb jij een oever, en zou je deze graag natuurvriendelijk (en daarmee waterproof) willen maken? Dan kun je een subsidie aanvragen om je oever aan te passen! Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar. Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van € 65 per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt € 30.000.

De aanvraag dient voor 1 mei 2017 ingediend te zijn en aan de voorwaarden te voldoen.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.