Waterproof

Samen maken we Haarlemmermeer Waterproof

Gepubliceerd: 12 oktober 2016

Door het veranderend klimaat komt hevige regenval steeds vaker voor. In zogenaamde ‘versteende’ gebieden is veel steen en weinig groen te vinden. Het water kan hierdoor niet weg, en dit zorgt voor veel overlast en schade. De gemeente Haarlemmermeer en NMCX Centrum voor Duurzaamheid roepen daarom iedereen op om Haarlemmermeer Waterproof te maken. Tijdens de ‘Week van de duurzaamheid’ en de ‘Week van ons water’ werd op 12 oktober 2016 het platform ‘Haarlemmermeer Waterproof’ gelanceerd. Via de website www.haarlemmermeerwaterproof.nl kunnen bewoners de eerste voorbeelden en activiteiten vinden, én eigen suggesties en voorbeelden aangeven.

Samenwerken aan een klimaatbestendig watersysteem

Haarlemmermeer is een diepe polder met een groot oppervlak. Water komt van onder als grondwater en van boven als neerslag. Door de verstedelijking van het gebied kan de neerslag die van boven komt minder snel de bodem in. Om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we Haarlemmermeer samen waterbestendig maken. Want gemalen en riolen kunnen heftige regenbuien niet altijd alleen opvangen. “Haarlemmermeer moet waterproof worden, en daar moeten we samen de schouders onder zetten. Want het gaat niet alleen om zaken als riolering. Ook als inwoners kunnen we veel doen aan een klimaatbestendig watersysteem.”, aldus John Nederstigt, Wethouder Duurzame Economische Ontwikkeling.

Sponswerking vergroten

Om het onderlopen van straten of kelders te voorkomen kan de zogenaamde ‘sponswerking’ van Haarlemmermeer worden vergroot. Thuis kan je bijvoorbeeld een regenton neerzetten, de tegels uit je tuin vervangen door planten of grind, een groen dak aanleggen enz. Op de website www.haarlemmermeerwaterproof.nl worden de eerste voorbeelden getoond. Haarlemmermeer Waterproof komt de komende tijd met meer voorbeelden, maar roept ook alle bewoners van Haarlemmermeer op om eigen voorbeelden door te geven en zo elkaar te inspireren.

GDO maakte een Handboek voor de Watervriendelijke Tuin. Hierin geven ze 19 tips en vind je losse Infobladen.

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen

Stichting RioNed maakte een handige tabel waarin zijn de effectiviteit van klimaatmaatregelen op een rijtje hebben gezet. De effecten van de maatregelen worden gegeven in verhouding met elkaar, ten opzichte van de referentiesituatie zonder maatregel. De tabel zegt niets over de efficiëntie, dus of een maatregel financieel aantrekkelijk is. Bij die afweging spelen lokale omstandigheden, schaalgrootte en nevendoelen een rol.

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Een groen dak

Met een groen dak houd je water vast, vertraag je de afvoer richting het riool, verfraai je de buurt, vergroot je de biodiversiteit en verkoel je de…

Regenton in de tuin

Zaag je regenpijp door en plaats er een regenton onder. Zo verdwijnt het (schone) regenwater niet in het riool, maar kun je het zelf gebruiken…

Stenen eruit, groen, grond en/of grind erin

Tegels in de tuin zorgen ervoor dat het water snel wegstroomt en niet opgeslagen kan…