WaterXperience

WaterXperience op sterrenschool Bikube

In 2016 namen 173 leerlingen van Sterrenschool Bikube deel aan de WaterXperience. Dit is een schoolbreed educatieprogramma van NMCX Centrum voor Duurzaamheid om de jeugd (en dus de toekomstige huizenbewoners) “Waterketenbewust” te maken.

Het WaterXperience programma

De bovenbouw
De bovenbouw krijgen tijdens dit programma gastlessen met tal van experimenten gegeven over:

  • klimaatverandering
  • het nieuwe weer
  • de zeespiegelstijging
  • wonen beneden NAP
  • wateroverlast
  • droogte

Groepen 4,5 en 6
Voor groepen 4,5 en 6 is een roulerend programma gemaakt dat bestaat uit een combinatie van een klassikale gastles, een binnenproef en een buitenproef. Daarmee leren ze:

  • dat schoon water belangrijk is
  • over sponswerking
  • over het belang van waterbeheer voor je eigen omgeving

Groep 1 t/m 3
Speciaal voor groep 1 t/m 3 is er een interactief theater met een bijzondere verteller die duidelijk maakt dat natte voeten helemaal niet cool zijn. En hoe iedereen – groot en klein – een waterheld kan zijn!