Praktijkschool de Linie

Waterprojectdag op praktijkschool de Linie

Tijdens een speciale middag in juni 2016 op praktijkschool De Linie leerden 50 leerlingen dat het klimaat verandert en grote regenbuien voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap, maar voor iedereen. Met een uitnodigende praktijk opstelling konden de leerlingen hier vrij mee experimenteren. Ze zagen waar wateroverlast ontstaat en ondervonden middels het praktijkmodel dat iedereen een rol heeft en iets kan betekenen.