Klik en filter op thema

Tuin Educatie Dak Gebouw Straat Plein Park Buurt

Straat

Tijdens een hoosbui kan jouw straat gebruikt worden om tijdelijk regenwater op te slaan of het water juist zo snel mogelijk af te voeren. Denk aan het beplanten van boomspiegels *het stuk grond rondom de stam van de boom), waterpasserende verharding op parkeerplaatsen, en het aanleggen van infiltratiestroken (al dan niet in combinatie met open goten waardoor het regenwater naar de infiltratiestroken geleid kan worden). Kijk voor meer informatie op de website van Rainproof.

Wat kan jij doen?

Waterdoorlatende verharding

Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding gekozen worden. Waterdoorlatende verharding heeft de volgende voordelen ten opzichte van niet waterdoorlatend verharding: Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen en het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden.

Naast gras zijn er genoeg mooie planten die ertegen kunnen als hun wortels soms enkele uren tot dagen onder water staan. Daarnaast verdragen ze ook de tijdelijke droogte die in een tuin met normale tuingrond kan voorkomen.

Tegels in de tuin zorgen ervoor dat het water snel wegstroomt en niet opgeslagen kan worden. Grond, planten en/of grind in je tuin kunnen dat wel en helpen wateroverlast op straat of bij de buren in de tuin voorkomen.

Wat gebeurt er verder in Haarlemmermeer?

Vergroening Ark

In juni 2016 won kerkcentrum De Ark de derde prijs in de wedstrijd voor ‘het groenste idee van Haarlemmermeer’. Het idee behelsde onder andere het aanleggen van een tuin op of om De Ark met als doel om water op te vangen bij overvloedige regenval, om fijnstof af te vangen en om bijen en andere insecten te lokken.

Leerlingen van het Kaj Munk College in Hoofddorp zijn gestart met een opdracht over het klimaat- en waterbestendig maken van Haarlemmermeer. NMCX Centrum voor Duurzaamheid vraagt de leerlingen om advies te geven over hoe bewoners van vier gebieden in Haarlemmermeer hun omgeving beter bestand kunnen maken tegen onder andere de toenemende hevige regenbuien en hittestress.

Monique is bezig om een deel van de Bolstralaan in Hoofddorp te vergroenen en waterproof te maken. Ze gaat samen met de buurt aan de slag en nodigt al haar buren van harte uit om hier aan deel te nemen.