Klik en filter op thema

Tuin Educatie Dak Gebouw Straat Plein Park Buurt

Park

Een park is een ideale plek om water op te vangen. Een park is per definitie al weinig verhard, dus een belangrijke plek om water op te vangen. De wateropvang kan verbeterd worden door het toepassen van doorlatende materialen als houtsnippers, grind of schelpen of door het inrichten van regenwatervijvers die het regenwater vertraagd kunnen afvoeren. Inspirerende voorbeelden vind je op de website van ‘groenblauwnetwerken’.

Wat kan jij doen?

Naast gras zijn er genoeg mooie planten die ertegen kunnen als hun wortels soms enkele uren tot dagen onder water staan. Daarnaast verdragen ze ook de tijdelijke droogte die in een tuin met normale tuingrond kan voorkomen.

In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De planten in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water en zijn geschikt voor droge en natte periodes.