Klik en filter op thema

Tuin Educatie Dak Gebouw Straat Plein Park Buurt

Buurt

Een buurt bestaat uit vele mensen en huizen, en vraagt om een gezamenlijk aanpak van wateroverlast. Allerlei maatregelen zijn denkbaar, zoals doorlatende verhardingen, wateropvanglocaties (wadi’s, greppels, vijvers), een gemeenschappelijke tuin of groenstrook, groene speelvoorzieningen, etcetera. Voor inspiratie kijk op de website van rainproof en de website van ‘groenblauwnetwerken’.

Wat kan jij doen?

Waterdoorlatende verharding

Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding gekozen worden. Waterdoorlatende verharding heeft de volgende voordelen ten opzichte van niet waterdoorlatend verharding: Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen en het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden.

Naast gras zijn er genoeg mooie planten die ertegen kunnen als hun wortels soms enkele uren tot dagen onder water staan. Daarnaast verdragen ze ook de tijdelijke droogte die in een tuin met normale tuingrond kan voorkomen.

In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De planten in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water en zijn geschikt voor droge en natte periodes.

Tegels in de tuin zorgen ervoor dat het water snel wegstroomt en niet opgeslagen kan worden. Grond, planten en/of grind in je tuin kunnen dat wel en helpen wateroverlast op straat of bij de buren in de tuin voorkomen.

Wat gebeurt er verder in Haarlemmermeer?

Op 17 augustus 2015 opende wethouder John Nederstigt het gloednieuwe gezonde schoolplein van basisschool de Klippeholm. De leerlingen hadden zelf een belangrijke stem bij de nieuwe inrichting. Klimmen en klauteren, schommelen, duikelen, verstoppertje spelen: de leerlingen van Klippeholm kunnen zich op hun nieuwe plein helemaal uitleven.

Dinsdag 13 juni 2017 is het Groene & Actieve schoolplein van Montessorischool Floriande feestelijk geopend!

Vergroening Ark

In juni 2016 won kerkcentrum De Ark de derde prijs in de wedstrijd voor ‘het groenste idee van Haarlemmermeer’. Het idee behelsde onder andere het aanleggen van een tuin op of om De Ark met als doel om water op te vangen bij overvloedige regenval, om fijnstof af te vangen en om bijen en andere insecten te lokken.

Pop-up parkje Raadhuisplein

Op de plek van de oude, onveilige skatebaan op het Raadhuisplein in Hoofddorp is een welig groen en waterproof Pop-up parkje ontstaan, waarin het heerlijk vertoeven is. Door een stuk groen op het versteende Raadhuisplein te plaatsen, wordt de sponswerking vergroot!

Leerlingen van het Kaj Munk College in Hoofddorp zijn gestart met een opdracht over het klimaat- en waterbestendig maken van Haarlemmermeer. NMCX Centrum voor Duurzaamheid vraagt de leerlingen om advies te geven over hoe bewoners van vier gebieden in Haarlemmermeer hun omgeving beter bestand kunnen maken tegen onder andere de toenemende hevige regenbuien en hittestress.

Monique is bezig om een deel van de Bolstralaan in Hoofddorp te vergroenen en waterproof te maken. Ze gaat samen met de buurt aan de slag en nodigt al haar buren van harte uit om hier aan deel te nemen.