Regenwatervijver

In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De planten in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water en zijn geschikt voor droge en natte periodes. Een vijver die delen van 1 meter diepte heeft, houdt een gedeelte van het water vrij van beplanting. Het water kan ook infiltreren in de bodem. In Haarlemmermeer gaat dat over het algemeen niet zo snel vanwege de kleibodem. Het grondwater staat op een aantal plaatsen ook hoog. Door het infiltreren van het water komt het nog hoger te staan. Daarom is het handig om een overloop te maken, zodat het water vertraagd wegloopt. Dit kan naar een sloot, maar ook naar een greppel of een deel in de tuin dat tijdelijk nat mag zijn.

Kijk op www.rainproof.nl of naar het informatieblad van Stichting RIONED voor meer informatie over regenwatervijvers.

DeelnemenAantal deelnemers:
account_box

Overige projecten

Lees ook