Regenpijp afkoppelen

Het afkoppelen van regenpijpen van huizen heeft veel voordelen. Toch is het belangrijk om dit goed te doen om vochtproblemen in huis of vervuiling van je tuin te voorkomen.

Voordelen

 • Door natte en droge delen in de tuin wordt er voor meer planten- en diersoorten een ideale leefomgeving gecreëerd;
 • Er wordt minder relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd;
 • Het rioolstelsel wordt ontlast;
 • Het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen en
 • Bij infiltratie in je eigen tuin wordt het grondwater aangevuld.

Hierdoor houden we in Haarlemmermeer droge voeten en heb jij een mooie gevarieerde tuin!

Zo koppel je een regenpijp af

Combineer met andere maatregelen

Voor nog meer voordeel is het verstandig om het afkoppelen van de regenpijp te combineren met andere maatregelen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de grondsoort van je tuin passen, zodat je huis en de omgeving geen schade en overlast ondervinden. Denk hierbij aan maatregelen als:

 • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren;
 • Aansluiting op een sloot;
 • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin;
 • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui te kunnen verwerken;
 • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi;
 • Infiltratiekratten of infiltratiebuis.
  Let op: niet elke ondergrond leent zich om te infiltreren. Bij kleigronden met hoge grondwaterstanden zoals in Haarlemmermeer is het beter om het regenwater tijdelijk vast te houden en langzaam af te voeren of te infiltreren in droge periodes.

Door het water bijvoorbeeld via een beplante greppel af te voeren of in een vijver te bergen ontstaan er natte en droge delen in de tuin. Dit zorgt ervoor dat er voor meer planten- en diersoorten een ideale leefomgeving wordt gecreëerd, wat de soortenrijkheid ten goede komt.

Aandachtspunten

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van je huis wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Zorg ook dat je zeker weet dat er geen wasmachine of douche op de regenpijp is aangesloten. Dan is het water namelijk vervuild en mag het niet zomaar de tuin instromen.

Koppel jij je regenpijp af? Laat het ons weten en doe mee!

DeelnemenAantal deelnemers:
account_box

Overige projecten

Lees ook