Waterlievende planten

Waarom waterlievende planten?

Door nieuwe weerspatronen en andere veranderingen in de omgeving kunnen er natte plekken ontstaan in je tuin. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn! Naast gras zijn er genoeg mooie planten die ertegen kunnen als hun wortels soms enkele uren tot dagen onder water staan. Daarnaast verdragen ze ook de tijdelijke droogte die in een tuin met normale tuingrond kan voorkomen. 

Is jouw tuin er geschikt voor? 

Kijk bij het kiezen van de plantensoorten goed naar de eigenschappen van de tuin. Denk aan licht, grootte, natheid en de bodem. Vraag jouw tuincentrum om advies over welke soorten geschikt zijn voor gebruik in jouw tuin. 

Aan de slag! 

Ga op onderzoek in je tuin en vindt de natte plekken. Liggen ze braak, of doen de planten die er nu staan het niet zo best. Plant daar dan een van deze waterlievende planten! Deze top 10 is samengestelde door onze eigen polderecoloog.

De planten in deze top 10:

  • zijn bestand tegen een overstromingshoogte van ± 50 cm. Maximaal een week in de zomer en een maand lang in de winter;
  • verlangen naar kleiige of slikkige kalkrijke bodem;
  • verdragen licht brak water;
  • hebben sierwaarde, want het oog wil ook wat.

1. Gele lis

De Gele Lis (bron: www.mijntuin.org)

(bron: www.mijntuin.org)

2. Waterlelie

(bron: www.schonevijver.nl)

3. Gele maskerbloem

Gele maskerbloem

(bron: www.jandenhertog.nl)

4. Kattenstaart

(bron: www.wildeplanteninburgge.nl)

5. Grote egelskop (bron: www.tuinplantenindex.nl)

6. Dotterbloem(bron: www.pixabay.com)

7. Zwanenbloem

Zwanenbloem

(bron: www.wimvanderneut.wordpress.com)

8. Watermunt

Watermunt

(bron: www.verspreidingsatlas.nl)

9. Echte koekoeksbloem

Echte Koekoeksbloem

(bron: www.footo.nl)

10. Poelruit

Poelruit

(bron: www.drachtplanten.nl)

 

Welke planten vergroten de waterbergingscapaciteit van parken, tuinen en plantsoenen? De tuinbranche maakte een lijst!

Stichting RIONED maakte een informatieblad met makkelijke planten voor een natte tuin.

 

Wat doe jij om Haarlemmermeer Waterproof te maken? Laat het ons en je buren weten! Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

DeelnemenAantal deelnemers:
account_box

Overige projecten

Lees ook