Vergroening Ark

‘Opening’ van de vergroening van de Ark

Vrijdag 19 mei 2017

Op vrijdag 19 mei om 14.00 uur wordt de vergroening van De Ark in Overbos gevierd (inloop vanaf 13.30 uur). Omdat je groen niet ‘in gebruik’ kunt nemen zoals je dat met een gebouw doet, heeft de Ark wethouder duurzame ontwikkeling John Nederstigt gevraagd twee fruitbomen van Fruit Your World aan te bieden aan twee buren van De Ark. Op die manier symboliseren ze ook dat ze de buurt bij het project willen betrekken.

Iedereen is van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor iedereen die bezig is met vergroening, het tegengaan van klimaatverandering, het waterproof maken van Haarlemmermeer en bewustwording elkaar te ontmoeten.

‘Het groenste idee van Haarlemmermeer’

In juni 2016 won De Ark de derde prijs in de wedstrijd voor ‘het groenste idee van Haarlemmermeer’. Het idee behelsde onder andere het aanleggen van een tuin op of om De Ark met als doel om water op te vangen bij overvloedige regenval, om fijnstof af te vangen en om bijen en andere insecten te lokken. Een groen dak op De Ark bleek bouwtechnisch niet haalbaar te zijn en daarom is na deskundige adviezen van GroenRijk Zwanenburg gekozen voor een systeem van ondergrondse wateropvang, waardoor het regenwater op het dak van De Ark niet meer via het riool hoeft te worden afgevoerd.

Een ander onderdeel van het plan behelsde de aanleg van zonnepanelen. Voor dat deel heeft het College van Kerkrentmeesters geld vrijgemaakt. Ook dit onderdeel van het plan zal op 19 mei klaar zijn. De Ark zal dan voor zijn elektriciteit zelfvoorzienend zijn. Bovendien zullen er ook drie gezinnen in Bangladesh namens het bedrijf en namens De Ark een zonnepaneel ontvangen.

De Ark is een groene kerk

Sinds oktober 2015 is De Ark een groene kerk. Dat uit zich verder onder andere door het organiseren van Repair Cafés, het met behulp van energiecoaches helpen van mensen om energie te besparen, een Fair Trade-inkoopbeleid en het verkopen van Wereldwinkelproducten, een groeiende samenwerking met biologische boerderij De Landyn en het stimuleren via gespreksgroepen en vieringen van groen bewustzijn.

Lees ook het artikel over de vergroening van de Ark op de website van de gemeente Haarlemmermeer.