Leerlingen maken Haarlemmermeer klimaatbestendig

“De wijk inrichten als een spons is niet alleen noodzakelijk, maar zorgt ook voor een aantrekkelijkere wiik!” was de overlappende boodschap van de verschillende groepen leerlingen die deelnamen aan een onderzoek- en Ontwerpopdracht over klimaatbestendige buurten.

In januari vroeg NMCX Centrum voor Duurzaamheid aan circa 50 leerlingen van het Kaj Munk College om advies te geven aan 5 initiatiefnemers die minder steen en meer groen willen in hun eigen straat in Haarlemmermeer en zo de openbare omgeving beter bestand kunnen maken tegen onder andere de toenemende hevige regenbuien en hittestress. Dinsdag 21 maart werden de plannen gepresenteerd aan buurtbewoners, ouders, de gemeente Haarlemmermeer, de betrokken experts en andere geïnteresseerden.

Geïnspireerd door het denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen

Kenmerkend voor leerlingen is dat ze denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Dit zorgt voor een positieve en creatieve kijk en heeft ons zeker geïnspireerd”, gaf één van de aanwezige gebiedsbeheerders van de gemeente aan. Ook de buurtbewoners/opdrachtgevers van de buurten Lisserbroek, Catharijnepoort, Bolstralaan en Schweizerstraat waren onder de indruk van de presentaties. Naast de plannen voor de verschillende buurten is er ook een groep leerlingen aan de slag gegaan met een plan voor de vergroening van het schoolplein van het Kaj Munk College. Deze plannen worden binnenkort ook aan de directie van de school voorgelegd om uit voeren. “Het leuke aan de Onderzoek- en Ontwerpopdrachten is dat de leerlingen serieus genomen worden. Waar het kan worden de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd” aldus Rudy Klaassen, projectleider Voortgezet Onderwijs bij NMCX.

Maquettes en aanbevelingen

De afgelopen weken kregen de leerlingen ondersteunende colleges en workshops van onder andere Emil Hartman, procesmanager van het Hoogheemraadschap Rijnland en Bennie Meek van ‘Gewildgroei’. Mede aan de hand van deze colleges, het bezoeken van de wijken, de ondersteuning van experts en begeleiding van NMCX hebben de leerlingen aanbevelingen geformuleerd voor de buurtbewoners. Per wijk zijn maquettes gemaakt met daarbij projectboekjes waarin de aanbevelingen zijn uitgewerkt. Hierin hebben de leerlingen een onderscheid gemaakt tussen wat buurtbewoners zelf al kunnen doen, en bij welke onderdelen de gemeente betrokken moet worden. “Uit de plannen komt goed naar voren dat ze gemaakt zijn door jongeren met een frisse blik. Een mooi voorbeeld is het voorstel om alle afvalbakken buiten de tuin te plaatsen, zodat er in de tuin meer plek is om tegels te vervangen door groen,” gaf één van de aanwezige buurtbewoners aan.

Gewildgroei op het schoolplein

De leerlingen begonnen op 10 januari met het klimaatbestendig inrichten van het schoolplein van het Kaj Munk College. Ze hebben van de gemeente Haarlemmermeer een bedrag gekregen om dit te realiseren door middel van open stenen van de organisatie ‘Gewildgroei’. Dit zijn stoeptegels met een groot gat erin, waardoor planten spontaan kunnen groeien. Bennie Meek van Gewildgroei geeft aan: “Er worden enorme bedragen besteed aan het verdelgen van spontane vegetatie en tegelijkertijd aan het in stand houden van aangeplant groen. Voor de leefbaarheid is het noodzakelijk dat we leren samenwerken met de natuur in de stad. Door middel van de Gewildgroei tegels is onkruid geen onkruid meer, maar gewildgroei”.

Partners in dit project zijn: Hoogheemraadschap Rijnland, Gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmermeer Waterproof, Groei en Bloei, Gewildgroei, tuinspecialist Boji, Dorpsvereniging Graan voor Visch en het Kaj Munk College.