Infiltratiekratten

Infiltratiekratten / ondergrondse infiltratie

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel of een verdiept veldje waar het regenwater langzaam weg kan zakken. Heb je weinig ruimte in je tuin en is je ondergrond goed doorlatend, dan zijn infiltratiekratten, -putten en -buizen een simpele en niet al te dure oplossing voor infiltratie.

Is jouw bodem geschikt?

Check bij je gemeente of het waterschap of jouw bodem geschikt is voor een infiltratiekrat. Je kan het ook zelf testen. Om vast te stellen hoe goed de bodem in je tuin het water doorlaat, kun je de emmerproef doen. Je graaft een gat van 30 x 30 x 30 cm en gooit hierin een emmer water leeg. Als het water binnen een half uur helemaal is weggelopen, heb je een goed doorlatende, zandige grond. Als het meer dan vier uur duurt voordat het water weg is, is de bodem een slecht doorlatende veen- of kleigrond. Het is belangrijk om de proef op de plek te doen waar je de infiltratiekratten of buis wilt plaatsen. Als blijkt dat je een slecht doorlatende bodem hebt zijn er minstens dubbel zoveel kratten nodig. Vraag advies bij een deskundige of leverancier. Vergeet niet een bladvang in de regenpijp te plaatsen om verstopping te voorkomen.

Mogelijkheden

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn simpele kunststofkratten ingepakt in geo-textiel, dat voorkomt dat ze dichtslibben met aarde. Deze kratten worden in de grond ingegraven en de regenpijp wordt erop aangesloten. Vanuit het krat infiltreert het regenwater vervolgens geleidelijk in de grond. Voordeel van infiltratiekratten is dat ze weinig ruimte vragen en zelfs onder verhard oppervlak aangelegd kunnen worden. Prijsindicatie:

  • Infiltratiekrat zonder geotextiel:    +/- € 60 tot 90 euro
  • Infiltratiekrat met geotextiel:        +/- € 150 euro

Infiltratiebuizen

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar wat men noemt een omgekeerde drainagebuis. Dit is een geperforeerde buis. De buis word horizontaal geplaatst in een grindbed. Het is een goede oplossing als je niet genoeg ruimte hebt voor een bovengrondse infiltratiegreppel.

Doe-het-zelf

Wil je zelf aan de slag met water opslaan in de tuin? Lees dan het verhaal van Mark op de website van Rainproof!

DeelnemenAantal deelnemers:
account_box

Overige projecten

Lees ook