Klik en filter op thema

Tuin Educatie Dak Gebouw Straat Plein Park Buurt

Wat kan jij doen?

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan. Je kunt er vervolgens ook een kraantje met een tuinslang aan maken om het water te gebruiken voor het besproeien van de tuin. 

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten kunnen gecombineerd worden met speelmogelijkheden voor kinderen en kunnen de tuin verfraaien. Laat je kinderen niet met stilstaand water spelen in verband met bacteriën.

Infiltratiekratten

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel of een verdiept veldje waar het regenwater langzaam weg kan zakken. Heb je weinig ruimte in je tuin en is je ondergrond goed doorlatend, dan zijn infiltratiekratten, -putten en -buizen een simpele en niet al te dure oplossing voor infiltratie.

Hoogteverschillen in de tuin

Door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen zorg je ervoor dat sommige delen altijd droog blijven en in andere delen bij een heftige regenbui water kan blijven staan.

Waterdoorlatende verharding

Soms is verharding nodig, bijvoorbeeld bij het terras, tuinpaden en de oprit. Hier kan voor waterdoorlatende verharding gekozen worden. Waterdoorlatende verharding heeft de volgende voordelen ten opzichte van niet waterdoorlatend verharding: Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen en het regenwater hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden.

Groen Schoolplein

Steeds meer scholen in de regio ontdekken de kracht en het plezier van een Groen schoolplein. Veel onderdelen van een groen schoolplein zorgen voor een waterproof omgeving dat beter bestand is tegen de toenemende heftige regenbuien.

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het belangrijk om na te denken over de bestemming van het regenwater.

Naast gras zijn er genoeg mooie planten die ertegen kunnen als hun wortels soms enkele uren tot dagen onder water staan. Daarnaast verdragen ze ook de tijdelijke droogte die in een tuin met normale tuingrond kan voorkomen.

In een regenwatervijver kan het waterniveau stijgen, waardoor hij extra capaciteit heeft om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De planten in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water en zijn geschikt voor droge en natte periodes.

Met een groen dak houd je water vast, vertraag je de afvoer richting het riool, verfraai je de buurt, vergroot je de biodiversiteit en verkoel je de omgeving. Van een eenvoudig groen sedumdak, intensief natuurdak tot een multifunctionele daktuin: er zijn vele varianten.

Zaag je regenpijp door en plaats er een regenton onder. Zo verdwijnt het (schone) regenwater niet in het riool, maar kun je het zelf gebruiken. Bijvoorbeeld om je eigen planten (binnen of buiten) water te geven.

Tegels in de tuin zorgen ervoor dat het water snel wegstroomt en niet opgeslagen kan worden. Grond, planten en/of grind in je tuin kunnen dat wel en helpen wateroverlast op straat of bij de buren in de tuin voorkomen.

Wat gebeurt er verder in Haarlemmermeer?

Vind jij het moeilijk om te bedenken waar je moet beginnen met het waterproof maken van je tuin of woning? Er bestaan meerdere (reken)tools om hier makkelijker beslissingen in te nemen.  

Op 17 augustus 2015 opende wethouder John Nederstigt het gloednieuwe gezonde schoolplein van basisschool de Klippeholm. De leerlingen hadden zelf een belangrijke stem bij de nieuwe inrichting. Klimmen en klauteren, schommelen, duikelen, verstoppertje spelen: de leerlingen van Klippeholm kunnen zich op hun nieuwe plein helemaal uitleven.

Dinsdag 13 juni 2017 is het Groene & Actieve schoolplein van Montessorischool Floriande feestelijk geopend!

In 2016 namen 196 leerlingen van IKC Wereldwijs deel aan de WaterXperience. Dit is een schoolbreed educatieprogramma van NMCX Centrum voor Duurzaamheid om de jeugd (en dus de toekomstige huizenbewoners) “Waterketenbewust” te maken.

WaterXperience

In 2016 namen 173 leerlingen van Sterrenschool Bikube deel aan de WaterXperience. Dit is een schoolbreed educatieprogramma van NMCX Centrum voor Duurzaamheid om de jeugd (en dus de toekomstige huizenbewoners) “Waterketenbewust” te maken.

Praktijkschool de Linie

Tijdens een speciale middag in juni 2016 op praktijkschool De Linie leerden 50 leerlingen dat het klimaat verandert en grote regenbuien voor wateroverlast zorgen.

Vergroening Ark

In juni 2016 won kerkcentrum De Ark de derde prijs in de wedstrijd voor ‘het groenste idee van Haarlemmermeer’. Het idee behelsde onder andere het aanleggen van een tuin op of om De Ark met als doel om water op te vangen bij overvloedige regenval, om fijnstof af te vangen en om bijen en andere insecten te lokken.

Pop-up parkje Raadhuisplein

Op de plek van de oude, onveilige skatebaan op het Raadhuisplein in Hoofddorp is een welig groen en waterproof Pop-up parkje ontstaan, waarin het heerlijk vertoeven is. Door een stuk groen op het versteende Raadhuisplein te plaatsen, wordt de sponswerking vergroot!

Tijdens Wereldwaterdag op 22 maart volgden alle kinderen van basisschool de Avonturijn in Nieuw-Vennep het interactieve lesprogramma over hoe om te gaan met wateroverlast en klimaatverandering: Hoe vangen we in de toekomst van die hoosbuien op, zoals we de afgelopen tijd hebben meegemaakt?

Leerlingen van het Kaj Munk College in Hoofddorp zijn gestart met een opdracht over het klimaat- en waterbestendig maken van Haarlemmermeer. NMCX Centrum voor Duurzaamheid vraagt de leerlingen om advies te geven over hoe bewoners van vier gebieden in Haarlemmermeer hun omgeving beter bestand kunnen maken tegen onder andere de toenemende hevige regenbuien en hittestress.

Monique is bezig om een deel van de Bolstralaan in Hoofddorp te vergroenen en waterproof te maken. Ze gaat samen met de buurt aan de slag en nodigt al haar buren van harte uit om hier aan deel te nemen.