Wat betekent ‘partner worden van Haarlemmermeer Waterproof’?

Je ondersteunt de doelen van Haarlemmermeer Waterproof van harte;
Jouw organisatie voert activiteiten uit die bijdragen aan Haarlemmermeer Waterproof (dat kan zijn op het vlak van bewustwording en / of op het vlak van concrete maatregelen);
Activiteiten en/of projecten die jouw organisatie onderneemt en die bijdragen aan Haarlemmermeer Waterproof geef je door aan het projectteam, met het doel deze te delen via de website en/of sociale media. Wij plaatsen de activiteiten en/of projecten op onze website. Op de pagina ‘agenda’ en op de projecten / activiteitenkaart. Wat we plaatsen stemmen we eerst af.
Voor iedereen is er een manier om bij te dragen. Een regenton in de tuin voelt misschien als dweilen met de kraan open, maar een waterproof Haarlemmermeer is uiteindelijk het resultaat van alle inspanningen – klein en groot – samen. Het idee is dat een groeiend aantal partijen zich aansluit als partner van de campagne: organisaties, bedrijven, scholen, instellingen, en overheden.

Partner worden? Neem contact op met Anneke! Via anneke.van.gijzen@nmcx.nl.

Wat is Haarlemmermeer Waterproof?

Samen kunnen we de sponswerking vergroten en zo voorkomen dat kelders en straten onderlopen bij heftige hoosbuien. Dat is het idee van Haarlemmermeer Waterproof. Haarlemmermeer Waterproof is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer en NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Het doel van de campagne is dat bewoners, bedrijven en instellingen in Haarlemmermeer, Haarlemmermeer samen Waterproof maken. Weten wat de gevolgen zijn van klimaatverandering (bewustwording). De mogelijkheid hebben om mee te doen aan laagdrempelige acties die zorgen voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke inrichting van de omgeving.

Hoe werkt Haarlemmermeer Waterproof

-De website wordt gevuld met tips hoe je bij kunt dragen aan Haarlemmermeer Waterproof. Daarnaast delen we succesverhalen van bewoners in organisaties die in Haarlemmermeer met waterproof bezig zijn.
-(Sociale) media (Facebook, twitter, persberichten): Om de zichtbaarheid van de campagne te vergroten en om mensen te activeren mee te doen.
-Acties op thema: het gaat om acties die het bewustzijn en de actiebereid van mensen vergroten. Denk aan een educatieve fietstocht, een regentoncampagne of een actie ‘tegel eruit, plant erin’.

Wip je mee? Doe mee met het HaKa – editie 2022!

Het watte? Het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen! Een heus kampioenschap in Haarlemmermeer! En het mooie is: iedereen kan meedoen! Ook in 2022 kun je voor het vergroenen van je tuin mooie prijzen winnen! Inschrijven kan t/m 31 oktober 2022, ga naar de actiepagina.

Ga naar de Actiepagina