Partnervoorwaarden

Wat betekent ‘partner worden van Haarlemmermeer Waterproof’?

  • Je ondersteunt de doelen van Haarlemmermeer Waterproof van harte;
  • Jouw organisatie voert activiteiten uit die bijdragen aan Haarlemmermeer Waterproof (dat kan zijn op het vlak van bewustwording en / of op het vlak van concrete maatregelen);
  • Activiteiten en/of projecten die jouw organisatie onderneemt en die bijdragen aan Haarlemmermeer Waterproof geef je door aan het projectteam, met het doel deze te delen via de website en/of sociale media. Wij plaatsen de activiteiten en/of projecten op www.haarlemmermeerwaterproof.nl. Op de pagina ‘agenda’ en op de projecten / activiteitenkaart. Wat we plaatsen stemmen we eerst af.
Voor iedereen is er een manier om bij te dragen. Een regenton in de tuin voelt misschien als dweilen met de kraan open, maar een waterproof Haarlemmermeer is uiteindelijk het resultaat van alle inspanningen – klein en groot – samen. Het idee is dat een groeiend aantal partijen zich aansluit als partner van de campagne: organisaties, bedrijven, scholen, instellingen, en overheden.
Partner worden? Neem contact op met Soesja! Via soesja.van.wijgerden@nmcx.nl of 06-25485685.

Wat is Haarlemmermeer Waterproof?

Samen kunnen we de sponswerking vergroten en zo voorkomen dat kelders en straten onderlopen bij heftige hoosbuien. Dat is het idee van Haarlemmermeer Waterproof. Haarlemmermeer Waterproof is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer en NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Het doel van de campagne is dat bewoners, bedrijven en instellingen in Haarlemmermeer, Haarlemmermeer samen Waterproof maken. Weten wat de gevolgen zijn van klimaatverandering (bewustwording). De mogelijkheid hebben om mee te doen aan laagdrempelige acties die zorgen voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke inrichting van de omgeving.

Hoe werk Haarlemmermeer Waterproof

  • Haarlemmermeer Waterproof werkt via de volgende sporen: www.haarlemmermeerwaterproof.nl. De website wordt geleidelijk aan gevuld met tips hoe je bij kunt dragen aan Haarlemmermeer Waterproof. Projecten en activiteiten komen op een kaart te staan. Hierop kunnen mensen ook aangeven dat ze meedoen.
  • (Sociale) media (Facebook, twitter, persberichten): Om de zichtbaarheid van de campagne te vergroten en om mensen te activeren mee te doen.
  • Acties op thema: het gaat om acties die het bewustzijn en de actiebereid van mensen vergroten. Denk aan een educatieve fietstocht, een regentoncampagne of een actie ‘tegel eruit, plant erin’.
  • Lokale Waterproof projecten: We ondersteunen lokale Waterproof projecten. Hierin werken bewoners, instellingen, bedrijven en/of overheden (samen) aan klimaatbestendige tuinen, straten, buurten, pleinen, parken en gebouwen. Het doel is dat hieruit lessen geleerd worden die we delen via onder meer de website.