Waterlievende planten

Onze “badkuip” loves waterlievende plantjes

Gepubliceerd: 30 april 2019

Het is van 1 t/m 12 mei de Week van ons Water. En dat is een heel relevant onderwerp voor onze omgeving. Haarlemmermeer wordt namelijk ook wel de badkuip genoemd, omdat het een drooggemalen polder is. Dat betekent dat de grond vaak best vochtig kan zijn. Om wateroverlast te voorkomen moeten we er met zijn allen voor zorgen dat we hemelwater goed opvangen en voor andere doeleinden gebruiken. Dat kan in wadi’s, greppels of vijvers. Hierin kun je ook leuke planten kwijt; waterlievende planten welteverstaan! Stadsecoloog Henk Nijenhuis kan hier uren over vertellen. Voor jullie hebben we het even samengevat.

Wat is een waterlievende plant?

Een waterlievende plant houdt van natte voeten, maar kan ook een beperkte periode (enkele weken) van droogte verdragen. De plant is daarom geschikt voor plekken waar bij regenbuien water zich verzamelt om (als bij een spons) langzaam in de bodem te trekken (wadi’s en greppels). Ook in de winter, als de grondwaterstand verhoogd is, kunnen deze plantjes langdurig (enkele weken tot maanden) wortels onder water hebben, ook als alles bovengronds is afgestorven. Zet ze wel op een plekje in de schaduw. Veel van deze plantjes houden niet zo van een overdaad aan zon.

Waarom een waterlievende plant in je tuin?

Met waterlievende planten kun je lage plekken vullen. Anders zou je die plekken misschien ophogen en/of verharden. Maar met planten houd je meer water vast in je tuin en draag je bij aan de klimaatadaptatie. En dat niet alleen: het is ook gewoon heel mooi! Door de juiste soorten te kiezen kun je donkere vochtige hoeken helemaal laten oplichten. En je trekt met planten in je tuin veel meer nuttige dieren aan. Salamanders, kikkers, padden, slakken, kevers, vlinders enz. genieten van het vocht en blijven er leven. Twee vliegen in een klap: Je tuin wordt Waterproof en biodiverser!
Wil jij ook waterlievende planten in je tuin? Bekijk hier onze top 10 van plantjes.

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Regenwater schutting

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan…

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten…

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel…