Waterproof

Wij lanceren een raamposter!

Gepubliceerd: 19 juni 2019

In versteende gebieden van Haarlemmermeer is veel steen en weinig groen te vinden. Het water kan hierdoor niet weg en dit zorgt voor veel overlast en schade. Dit kunnen we met z’n allen voorkomen. Daar kan iedereen in Haarlemmermeer aan bijdragen. En veel Haarlemmermeerders dragen hier al aan bij, maar het is niet altijd goed te zien van er in de (achter)tuin is gedaan. Daarom lanceert Haarlemmermeer Waterproof de raamposter: “Samen maken we Haarlemmermeer Waterproof”.

Waterproof maatregelen

Samen willen we de sponswerking van Haarlemmermeer vergroten en daarmee helpen voorkomen dat straten of kelders onderlopen bij heftige regenbuien. Dit kunnen we voorkomen met verschillende maatregelen in onze tuinen. Voor iedereen is er een manier om bij te dragen. Één regenton maakt al een verschil bij jou in de tuin, maar een waterproof Haarlemmermeer is uiteindelijk het resultaat van de inspanningen van iedereen samen – klein en groot.

Inspireer je omgeving met de Raamposter

Op de raamposter staan goede voorbeelden van deze maatregelen. We roepen iedereen op om de maatregelen die zij al in hun tuin hebben getroffen te tonen, door te geven en zo elkaar te inspireren. Download de raamposter, print hem uit, vink aan welke maatregelen jij in je tuin hebt gedaan en plak de poster op je raam.

Haarlemmermeer Waterproof

Haarlemmermeer Waterproof is een initiatief van NMCX Centrum voor Duurzaamheid en de gemeente Haarlemmermeer, maar is van ons allemaal. Samen hebben we een doel: Haarlemmermeer bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hevige regenval én het gratis regenwater beter benutten.

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Regenwater schutting

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan…

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten…

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel…