Maak je eigen tuin waterproof

6 december 2016

Enkele weken geleden trok de Dijkgraaf, hoofd van het Hoogheemraadschap van Rijnland, aan de bel. Het behouden van droge voeten komt in gevaar door de hoosbuien in Nederland. De kans op natte voeten door deze hoosbuien acht de Dijkgraaf veel groter dan natte voeten door een dijkdoorbraak. En zegt de dijkgraaf erbij: “we moeten de zorg voor droge voeten vooral niet overlaten aan het waterschap alleen. Ook de riolering, waar de gemeente verantwoordelijk is, kan heftige hoosbuien niet verwerken. Met als gevolg: water op straat, of erger nog: in huis.

Iedereen kan een steentje bijdragen

Aan die hoosbuien zelf ontkomen we niet. Maar we kunnen wel allemaal een ‘steentje’ bijdragen aan het beperken van de overlast. Vooral door stenen achterwege te laten….. dus door niet alles te verstenen. Dat geldt zowel voor de openbare ruimte zoals parkeerplaatsen als voor particuliere ruimte zoals tuinen. Ook als bewoner kun je meer doen dan je denkt. Misschien denk je: mijn kleine tuin, wat helpt dat nou? Maar alle tuinen bij elkaar is heel wat. In dit geval geldt echt: alle beetjes helpen.

Wat kun je zoal doen in hun tuin om te helpen wateroverlast te voorkomen?

Te denken valt aan:

  • Een groene tuin in plaats van een verharde tuin. De grond en de planten houden water vast, terwijl stenen zorgen voor een snelle afspoeling naar de buren of naar de straat. Alle soorten groen zijn beter dan stenen. Dus: gras, planten, bomen, struiken, een geveltuintje, een moestuintje, een groene heg, het is allemaal beter voor de waterafvoer dan een geheel versteende tuin.
  • Maar ook met een verharde tuin kun je bijdragen, bijvoorbeeld door half doorlatende verharding te gebruiken of door een goot aan te leggen in je tuin die afwatert op een vijver of een sloot.
  • Water van het dak opvangen, bijvoorbeeld in een regenton of in een regenwaterschutting. Je zaagt de regenpijp door en plaatst daar een wateropslag zoals een regentoon. Zo vang je het water dat normaal in de riolering belandt op. Je slaat het water op en gebruikt het bijvoorbeeld als het droog weer is om je planten te sproeien. Het is belangrijk dat de opslag weer leeg is als er een nieuwe bui aan komt.

Op de website www.haarlemmermeerwaterproof.nl komen gaandeweg steeds meer tuintips te staan. Ook starten we acties, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van een regenton of voor het inleveren van tegels voor groene planten. Daartoe werken we samen met tuincentra. Ook die kunnen goede tips geven voor het tegengaan van wateroverlast.

Wil je alle mogelijke tips voor je tuin op een rijtje? Kijk dan ook eens op www.huisjeboompjebeter.nl.