Oplossingen waarbij het water niet in de riolering verdwijnt

15 december 2016

Het probleem dat gemeenten hebben met hoosbuien, is dat de riolering het water op die momenten niet aan kan. De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering, en het uitbreiden van deze riolering is erg duur. Daarom zie je dat gemeenten naar andere oplossingen zoeken. Oplossingen waarbij het water niet in de riolering verdwijnt.

Om wateroverlast te voorkomen kan iedereen zijn steentje bijdragen:

  • Bewoners kunnen bijvoorbeeld hun regenpijp loskoppelen van de riolering, tegels vervangen door gras of planten, of een vijver aanleggen;
  • Gemeenten kunnen afzonderlijke riolering voor hemelwater aanleggen, stoepranden aanbrengen, en wegen waterdoorlatend maken;
  • Waterschappen kunnen waterpartijen aanleggen om regenwater tijdelijk op te slaan, en zorgen voor een goede afvoer van regenwater;
  • Bedrijven kunnen parkeerplaatsen waterdoorlatend maken door middel van infiltratiekratten, en sloten aanleggen rondom parkeerterreinen.

Dit en meer lees je in dit artikel:‘Hoosbuien? Loos het water in je eigen tuin, zeggen gemeenten’.