Geen categorie

Klimaatbestendig in de klas!

Gepubliceerd: 25 februari 2020

Haarlemmermeer Klimaatbestendig heeft samen met NMCX, Haarlemmermeer Museum De Cruquius en Hoogheemraadschap Rijnland een lespakket ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs over water.

Het lespakket belicht allerlei aspecten van water, gedragen door de kerndoelen van het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Bovenop de ‘verplichte kost’ zitten er enkele challenges in het pakket. Een daarvan is – uiteraard – “Maak je omgeving waterproof”.

Het lespakket is digitaal en kan via de website van Cruquius worden gedownload.

Tijdens de pilot heeft projectleider Soesja leerlingen in actie kunnen zien. Ze werden uitgedaagd zelf na te denken over de thema’s door input te leveren via een app op hun telefoon. Hun reacties verschenen vervolgens op het grote scherm. Zo werden leerlingen actief betrokken bij de lesstof.

Het thema Water spreekt erg aan. Het is een laagdrempelig onderwerp; iedereen kent het en heeft er dagelijks mee te maken. Deze les daagt leerlingen uit verder te denken dan het water dat overal uit de kraan komt. Waar komt het vandaan en waar gaat het heen als het door het putje wegloopt? En hoe beïnvloeden jouw acties dit? De challenge Klimaatadaptatie vraagt leerlingen ook om na te denken over de klimaatproblematiek en wateroverlast in hun eigen leefomgeving en zelf hier oplossingen voor te bedenken. In deze video zie je hoe de leerlingen deze les hebben ervaren:

Dit lespakket brengt het thema Water onder de aandacht bij jongeren. Hopelijk belandt het later ook aan de keukentafel in gesprekken met hun ouders. Samen maken we Haarlemmermeer Klimaatbestendig!

Wil jij jouw tuin klimaatbestendig maken? Dit kan jij doen!

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Regenwater schutting

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan…

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten…

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel…