Stenen eruit, groen erin

“Het plein wordt mooier en gezelliger!”

Gepubliceerd: 4 februari 2019

Liesbeth Beersma woont in de Schweitzerstraat in Hoofddorp en werkt voor gemeente Haarlemmermeer. In haar omgeving zag ze verschillende bewonersinitiatieven langs komen om de omgeving te vergroenen. Bij haar werkgever stelde ze de vraag: “Wat doet de gemeente eigenlijk in de openbare ruimte om Haarlemmermeer groener en beter bestand te maken tegen overtollig water?” Ze bleek at the right time, at the right place: De gemeente was net op zoek naar een pilotlocatie.

Groen en waterproof

“Toen was het zaadje geplant,” vertelt Liesbeth. “De bewoners van het plein wilden vooral meer groen, het hekje mocht weg en de muurtjes uit het zicht. Dat paste helemaal in het advies van NMCX om het plein “waterproof” te maken. Want dan snijdt het mes aan meerdere kanten: geveltuintjes, een natuurlijke speelomgeving, groen in plaats van tegels, het is niet alleen mooier en prettiger, maar het gaat ook wateroverlast tegen.”

Leerlingen ontwerpen een waterproof plein

Een jaar eerder werd al via NMCX contact gelegd met het Kaj Munkcollege. Verschillende groepjes leerlingen maken ontwerpen voor een Waterproof plein, waarbij zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de materialen die al op het plein aanwezig zijn. “De twee markante bomen die op het plein stonden, zouden we hebben laten staan, maar helaas gingen die vlak voor we met het project startten dood. De stammen zijn teruggekomen als banken op het plein”

Moeras in de regen

Het “oude” plein lag vol met stenen, er was bijna geen fraai groen en er stond een  onhandig hek. Als het hard regende werd het groen binnen het hek helemaal moerassig en raakten de putten verstopt.” Het was tijd dat het plein een opknapbeurt zou krijgen om mooier en gezelliger te worden. “We hopen dat deze pilot in de toekomst gekopieerd kan worden naar andere gebieden.”

Zelf aan de slag?

De gemeente en NMCX zien dit als pilot en willen dit graag verder uitrollen! Woon jij ergens waar de omgeving ook groener en gezelliger kan?  Je kunt terecht bij de gebiedsmanager van jouw buurt. Kijk hier wie de gebiedsmanager in jouw wijk is. Neem contact op en maak de eerste stap naar een waterproof, mooi en gezellig plein!

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Regenwater schutting

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan…

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten…

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel…