Regenwatervijver

Maak ook een regenwatervijver!

Gepubliceerd: 4 april 2019

Heb jij een regenwatervijver in je tuin? Heel goed! Deze vijver helpt Haarlemmermeer Waterproof te maken. Doordat water in de vijver wordt opgevangen sijpelt het langzamer in de grond. Zo werkt de vijver als een buffer.

Demonstratie opstelling

Op het kantoor van NMCX stond een demonstratie vijver met goudvissen, gecombineerd met andere waterproof oplossingen. De vijver was via een aqua verbonden met een groendak. Het water uit de vijver werd met een pomp het groene dak op gepompt. Zo werden de uitwerpselen van de visjes, mest voor het dak. Dit is een circulair systeem.

Zorg buiten voor een overloop

Heb je zo’n systeem buiten, dan loopt het regenwater van het groene dak, eventueel via een aquaponics, in de vijver en kan het daar rustig in de grond infiltreren. Zorg wel ook altijd dat de vijver een mogelijkheid heeft om over te lopen. Liever niet naar het riool, maar wel naar bijvoorbeeld een andere plek in de tuin of een sloot.

Wil jij ook een regenwatervijver?

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Regenwater schutting

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan…

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten…

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel…