VERGROEN JE BEDRIJVENTERREIN
EN TEL UIT JE WINST

Het klimaat verandert, weersomstandigheden worden steeds extremer. Dit heeft gevolgen voor ons allemaal, ook voor bedrijven. Haarlemmermeer Waterproof zet zich samen met inwoners en bedrijven in om wateroverlast en hitteproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld met onze campagne Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen voor bewoners. Het verwijderen van tegels en het vergroenen van de buitenruimte biedt een scala aan voordelen. Wil je tegels verwijderen rondom je bedrijf, of een groene parkeerplaats aanleggen en heb je een vraag? Mail dan naar  info@haarlemmermeerwaterproof.nl.

SUBSIDIES

Als je groene maatregelen wilt nemen kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie van de overheid via de MIA of VAMIL regeling. En voor een groene gevel of dak kun je mogelijk EIA subsidie krijgen.

1. Vermindering wateroverlast

Wateroverlast kan nadelige gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld voor de logistiek, de bereikbaarheid of door schade aan je pand, de machines of de opgeslagen producten. De Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap van Rijnland laat zien dat bedrijventerreinen in Haarlemmermeer een lichte tot matige kans op wateroverlast hebben (zie de kaart “Wateroverlast panden”).

Bestrating veroorzaakt wateroverlast bij forse hoosbuien omdat het water niet weg kan. Het stroomt dan rechtstreeks naar de riolering die overbelast raakt met als gevolg overstroming van (riool)water. Groen, grond, grind of halfverharding laten water wel door, zodat dat in de bodem kan infiltreren.

Verwijder zoveel mogelijk tegels en plant er groen voor in de plaats. Planten en struiken zorgen er met hun wortels en bladafval voor dat de bodem poreuzer wordt en er dus meer water in kan worden opgevangen. Wist je dat één vierkante meter grond zonder tegels er al voor kan zorgen dat er per jaar 600 liter minder regenwater naar het riool loopt?

2. BEPERKING VAN DE HITTE

De Arbowet stelt dat de werkgever er alles aan moet doen om hitte-overlast op de werkvloer te voorkomen. Hogere temperaturen buiten betekent dat er binnen meer gekoeld moet worden. Bedenk dat ook de motoren van machines (airco bijvoorbeeld) hitte produceren. Tegels houden hitte niet alleen vast, ze stralen die hitte ook uit waardoor een betegelde omgeving extra opwarmt. Het verschil in temperatuur tussen een betegeld oppervlak en ruimte waar planten staan kan wel oplopen tot 10 graden of meer.

Leg een groene gevel aan. Een groene gevel verlaagt de omgevingstemperatuur, is goed voor de biodiversiteit en is een bijzondere blikvanger. Ook heeft de gevel een isolerende werking.

Maak een groen dak. Een groen dak verkoelt, isoleert, houdt water vast (en helpt dus ook tegen wateroverlast), is goed voor de biodiversiteit, absorbeert geluid, verlengt de levensduur van het dak en zorgt voor meer omgevingsrust. Maar een groen dak verhoogt ook het rendement van zonnepanelen! Zodra de buitentemperatuur stijgt tot boven de 25 graden, produceren zonnepanelen minder energie. Mocht uw dak geschikt zijn, kies dan voor een combinatie van zonnepanelen met groencassettes.

Plant bomen. Bomen zijn het effectiefst in de bestrijding van hittestress. Ze bieden niet alleen schaduw, maar door verdamping koelen zij hun omgeving nog verder af.

Kies halfverharding (grastegels) voor de parkeerplaatsen. Zorg bij de toepassing van grastegels wel voor een goede voorbereiding van de ondergrond (substraat).

Zorg voor zoveel mogelijk beplanting. Hoe meer planten er naast elkaar staan, hoe minder onderhoud er nodig is omdat onkruid geen kans krijgt. Planten en struiken zorgen net als bomen voor verkoeling door verdamping. Laat gras wat langer groeien, tussen langere stengels blijven waterdruppeltjes zitten waardoor het gras minder snel uitdroogt. Bovendien voorkomt gras dat langer is dat zonnestralen de bodem bereiken, daardoor blijft de bodem vochtiger. Uitgedroogd gras verdampt en verkoelt niet.

3. vergroting biodiversiteit

De natuur in Nederland staat behoorlijk onder druk. Financiële instellingen maken zich grote zorgen over de risico’s die het verlies aan biodiversiteit met zich meebrengt. Op een bedrijventerrein is veel oppervlakte beschikbaar, waar beplanting kan bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit.

Kies voor planten die insecten en vlinders aantrekken.

Zaai de randen van uw bedrijventerrein in met zaden van verschillende bloemen. Kijk voor meer informatie over bloemenlinten bij de Bijenstichting.

4. productiviteit werknemers

Een groene omgeving is gezonder (de lucht wordt gezuiverd en fijnstof wordt afgevangen) en stimuleert werknemers om in de pauze naar buiten te gaan. Contact met de natuur vermindert stress en zorgt voor meer geluk, bevordert vitaliteit en creativiteit, en komt dus ten goede aan de werknemers, en het bedrijf als geheel.

Leg een mini-bos aan, met een paar picknicktafels waar men kan lunchen of buiten kan werken (in de schaduw).

Informeer je werknemers over de reden waarom je de maatregelen gaat nemen. Zo vergroot je hun betrokkenheid. Wellicht hebben zij nog tips, of nemen ze ideeën over die ze thuis ook kunnen uitvoeren. Kijk voor inspiratie en voorbeelden op deze site: Voorbeelden – Klimaatadaptatie , selecteer “bedrijventerreinen”, en hier: Groene, inspirerende bedrijventerreinen – WUR