Waterdoorlatende verharding

Bagger uit rivieren wordt waterproof oplossing

Gepubliceerd: 29 juni 2020

Waterweg ontwikkelt een waterdoorlatende tegel van bagger. Dat is goed voor waterproof toepassingen. Maar het mes snijdt aan zoveel meer kanten, vertelt Wies van Lieshout: “We begonnen anderhalf jaar geleden met een idee om van bagger een waardevol product te maken. Het eerste product is nu een waterdoorlatende tegel. Bagger is een afvalstroom uit water, dat nu helpt een ander waterprobleem op te lossen. Twee vliegen in 1 klap!”

Het eerste straatje

Na een pilot in Delft brengen ze de bevindingen in Rotterdam in de praktijk. “De eerste klinkers produceerden we helemaal met de hand. Het is een simpel ontwerp, zonder dure mal ofzo. Maar voor opschaling hebben we partners nodig die ons in het productieproces kunnen helpen. Die weten we nu mondjesmaat aan ons te binden. Aan het eind van deze pilot ligt het eerste straatje in Rotterdam!”

Uit het water

Bagger ontstaat door een mix van zand, klei en soms veen die door onze rivieren wordt meegevoerd en neerdaalt op de bodem. Hierdoor slibben de rivieren dicht. Het Hoogheemraadschap heeft de verantwoordelijkheid om waterwegen bevaarbaar te houden. Baggerbedrijven baggeren de rivieren uit. Vaak komt het dan in een depot of op het land van een boer, waar het in de zon wordt gedroogd. Daarna gaat het meestal naar industriegebieden waar het wordt toegepast, bijvoorbeeld als vulmateriaal voor een oprit. “Dat moet toch hoogwaardiger ingezet kunnen worden!”

Kwaliteit van bagger

Om een goed product af te leveren is de kwaliteit van de bagger belangrijk. Deze moet natuurlijk niet vervuild zijn, met bijvoorbeeld zware metalen. Gelukkig wordt bagger altijd al geanalyseerd. Dit is verplicht voor de aanbesteding. De bagger krijgt dan een klasse, waaraan verschillende toepassingen gekoppeld zijn. Hierin staan de eigenschappen: hoe droog, hoeveel zand, hoeveel klei, etc. “Dit helpt ons enorm! Zo weten wij wat dat het schoon is en wat we er nog mee moeten doen om er stenen van te maken.” We gebruiken momenteel de bagger die al schoon is, maar we onderzoeken ook de mogelijkheden om vervuilde bagger weer hoogwaardig in de keten te brengen, bijvoorbeeld door de vervuilende metalen in te kapselen.

Mobiel fabriekje

”Waterweg” is nu nog volop aan het testen en de stenen kunnen nog niet aan particulieren worden verkocht. “Maar dat is het wel het einddoel. Zodra we zover zijn, laten we dat weten! En we zijn bezig met een mobiel fabriekje, om mensen te laten zien hoe makkelijk het is om zo’n baggertegel te maken. Graag komen we hiermee langs in Haarlemmermeer, zodra deze af is, zodat jullie het zelf kunnen ervaren.”

Meer weten over waterdoorlatende verharding? Hier geven we informatie en advies.

Meer weten over Waterweg? Ga naar hun website!

Download deze raamposter, vink aan welke maatregelen jij al hebt uitgevoerd en hang de poster voor het raam. Zo weten je buren ook wat jij doet. Misschien inspireer je hen er zo wel mee!

Download de raamposter

Regenwater schutting

Je kunt regenwater ook (verticaal) opslaan met bijvoorbeeld een regenwaterschutting. Een schutting van 1 meter breed kan al gauw zo’n 300L regenwater opslaan…

Open goot

Open goten kunnen regenwater vanaf de afgekoppelde regenpijp leiden naar een sloot of een vijver waar het water gebufferd kan worden en langzaam kan infiltreren. Open goten…

Wateropslag in de bodem

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar een infiltratievoorziening in de tuin in de vorm van een greppel…